Náš tím

KONATEĽ

Mgr. Martin Holák, PhD.

Kontakt: nhfond@nhfond.sk

PROJEKTOVÝ MANAŽÉR

Mgr. Ján Kutan

Kontakt: kutan@nhfond.sk

PRÁVNIK

Mgr. Marek Timko

kontakt: timko@nhfond.sk

OFFICE MANAGER

Ing. Silvia Holíčová

Kontakt: holicova@nhfond.sk

            +421 2 203 631 86