Náš tím

Tím spoločnosti Fond inovácií a technológií, a.s. pozostáva z predstavenstva a z manažérskej spoločnosti fondu, ktorou je Investeers, a.s. 

PREDSTAVENSTVO FIT a.s.:

Ing. Marián Hvizdoš

Predseda predstavenstva

Kontakt: hvizdos@fondfit.sk

Mgr. Martin Holák, PhD.

Podpredseda predstavenstva

Kontakt: holak@fondfit.sk

Doc. Ing. Ladislav Hudec

Člen predstavenstva

Kontakt: hudec@fondfit.sk

Mgr. Ľuboš Halák

Člen predstavenstva

Kontakt: halak@fondfit.sk

MANAŽÉRSKY TÍM SPOLOČNOSTI INVESTEERS A.S.:

Mgr. Radoslav Vašina

Predseda predstavenstva

Projektový manažér

Kontakt: radoslav.vasina@investeers.com

Michal Borza

Projektový manažér

Kontakt: michal.borza@investeers.com