Kontakt

Fond inovácií a technológií, a.s.

Karadžičova 2

811 09 Bratislava

 

tel.:       + 421 2 203 631 86

e-mail:    info@fondfit.sk

web:       www.fondfit.sk

 

INVESTČNÝ MANAŽÉR:

Investeers, a.s.

Trhová 54

841 01 Bratislava