Náš tím

Tím spoločnosti Slovenský Rozvojový Fond, a.s. pozostáva z predstavenstva.

PREDSTAVENSTVO SRF a.s.:

Mgr. Martin Holák, PhD.

Predseda predstavenstva 

Kontakt: holak@nhfond.sk

Mgr. Ľuboš Halák

Člen predstavenstva

Kontakt: lubos.halak@nhfond.sk

 

Ing. Miroslav Dunajčín

Člen predstavenstva

Kontakt: dunajcin@nhfond.sk