Náš tím

Tím spoločnosti Slovenský Rozvojový Fond, a.s. pozostáva z predstavenstva a z manažérskej spoločnosti fondu, ktorou je spoločnosť QUADRICA Private Equity, a.s.

PREDSTAVENSTVO SRF a.s.:

Mgr. Martin Holák, PhD.

Predseda predstavenstva 

Kontakt: nhfond@nhfond.sk

Mgr. Ľuboš Halák

Člen predstavenstva

Kontakt: halak@srfond.sk

Andrej Tonkovič, BA

Člen predstavenstva

Kontakt: tonkovic@srfond.sk

Ing. Ladislav Vaškovič, CSc.

Člen predstavenstva

Kontakt: vaskovic@srfond.sk