Slovenský rastový kapitálový fond

Podmienky poskytnutia Portfólio Náš tím Prípadová štúdia Kontakt « Späť na Fondy rizikového kapitálu

Portfólio

1. CHÉMIA - SERVIS, a.s.

Je spoločnosťou s tradíciou od roku 1990. V rámci svojej činnosti vykonáva:

 • spracovanie podkladov pre hodnotenie vplyvov na životné prostredie – EIA
 • geofyzikálny prieskum
 • spracovanie projektovej dokumentácie
 • vypracovanie statických posudkov
 • návrh technického riešenia
 • optimalizácia navrhnutého technického riešenia
 • dodávka a inštalácia geosyntetických materiálov
 • technické poradenstvo pri inštalácii geosyntetických materiálov
 • činnosť stavbyvedúceho a stavebného dozoru
2. EEI s.r.o.

sa venuje riešeniu statickej dopravy v mestách na Slovensku. Investičné aktivity spoločnosti  sú nasledovné:

 • výstavba a prenájom parkovacích plôch,
 • budovanie hromadných garáží,
 • budovanie hromadných odstavných plôch pre retail klientelu.

Spoločnosť patrí k najvýznamnejším aktérom na domácom trhu.

3. DRIVING ACADEMY, s.r.o.

Vznikla v roku 2010. Spoločnosť sa venuje poskytovaniu vzdelávania pre vodičov. Vytvorila jedinečný projekt – Prvé profesionálne centrum bezpečnej jazdy na Slovensku. 

4. Sygic a.s.

Spoločnosť je významným hráčom na trhu vývoja a predaja GPS navigačného softvéru pre mobilné zariadenia, PND, PDA a telefóny. 

5. Saneca Pharmaceuticals a.s.,

Spoločnosť je zameraná na vývoj, výrobu, kontrolu kvality, registračnú podporu a distribúciu farmaceutických substancií, finálnych liekových foriem a kozmetických prípravkov. 

6. CHIRANA T. Injecta, a.s.

Sa v súčasnosti zaoberá hlavne predajom jednorazovej injekčnej techniky. Spoločnosť predáva svoje výrobky takmer v 20-tich krajinách sveta, čo ju v oblasti jednorazovej injekčnej techniky radí medzi najväčšie spoločnosti na svete. 

7. WINDOW GLASS, s.r.o.

Je spoločnosťou zaoberajúcou komplexným opracovaním plochého skla a výroby izolačného skla. Počas svojej existencie si vybudovala významnú pozíciu na trhu.