Náš tím

WOOD & COMPANY, A.S.

vykonáva pozíciu manažéra Slovenského rastového kapitálového fondu, a.s. 

PREDSTAVENSTVO SRKF

Ing. Ľubomír Šoltýs

predseda predstavenstva 

Mgr. Martin Holák, PhD.

podpredseda predstavenstva 

Mgr. Michal Staroň

člen predstavenstva 

Ing. Miroslav Dunajčín

člen predstavenstva 

PREDSTAVENSTVO WOOD & COMPANY, A.S.

Ing. Ľubomír Šoltýs

predseda predstavenstva

Mgr. Michal Staroň

člen predstavenstva 

Ing. Boris Kostík

člen predstavenstva